OSAAMISEMME

Osaamisemme perustuu kokeneeseen ja ammattitaitoiseen henkilöstöön, jonka sitoutuminen asiakkaiden tavoitteisiin luo menestyksekkään ja pitkäaikaisen yhteistyömallin.

Toimintamme jakautuu neljään osaamisalueeseen:

Asiakkaamme ovat monilta eri toimialoilta. Yhdistävänä tekijänä asiakkaillamme on halu kehittää omaa kuljetus- ja logistiikkaprosessiaan tukemaan paremmin omia liiketoimintaprosessejaan. Tässä Trans Veritas Oy voi auttaa.

Lisäksi olemme usein mukana asiakkaidemme projekteissa, joissa kehitetään heidän ympäristövastuullisuuteen liittyvää toimintaa ja raportointia.

Katso asiakascasemme ja ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten teidän yrityksenne kuljetuksien tehokkuutta voidaan nostaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • 04.06.2009
 • Helsingin Palveluauto Oy:lle ja Trans Veritas Oy:lle yhteistyösopimus vuosille 2009 ja 2010 kuljettajien palaute-ja palkitsemisjärjestelmän kehittämisestä.  
 • Lue lisää
 • 19.08.2008
 • Uudenmaan Kuljetus Oy:lle ja Trans Veritas Oy:lle kehitysyhteistyösopimus  vuosille 2008-2010.   
 • Lue lisää
 • 05.04.2008
 • Helsingin Palveluauto Oy:lle ja Trans Veritas Oy:lle yhteistyö kuljettajien palaute-ja palkitsemisjärjestelmän kehittämisestä. 
 • Lue lisää
 • 18.03.2008
 • Säästöpotentiaalit esiin kuljetusketjun energiakatselmoinnilla - lehtijuttu Logistiikkakehdessä.

 • Lue lisää
 • 8.11.2007
 • Trans Veritas Oy:lle menestystä Cleantech Finland ympäristökilpailussa, joka on European Business Awards for the Environment Suomen osakilpailu.

 • Lue lisää
 • 05.05.2007
 • Trans Veritas on tuottanut Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston julkaisusarjaan tutkimusraportin Transitoliikenteen turvallisuus-ja ympäristövaikutukset 
 • Lue lisää