Johtamisjärjestelmien kehittäminen

Johtamisjärjestelmä on organisaation suunnan ja tahdon toteuttamisväline. Tietoinen päätös siitä, miten toimintaa johdetaan, on välttämätön jokaisessa organisaatiossa. Trans Veritas Oy tekee räätälöityä koulutusta asiakkailleen heidän tarpeisiinsa ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen liittyen. Osa-alueita ovat mm.:

 • ISO-14001 mukaiset ympäristöasioiden hallintajärjestelmät
 • ISO-9000 sarjan mukaiset laatujärjestelmät
 • OHCAS 18801 mukaiset TTT-järjestelmät
 • Alihankkija-auditoinnit


Lisätietoja johtamisjärjestelmien kehittämisestä antaa: Ari Arposalo, Trans Veritas Oy

CASE: Lindell Oy


 

 

 

 

 

 

 


 • 04.06.2009
 • Helsingin Palveluauto Oy:lle ja Trans Veritas Oy:lle yhteistyösopimus vuosille 2009 ja 2010 kuljettajien palaute-ja palkitsemisjärjestelmän kehittämisestä.  
 • Lue lisää
 • 19.08.2008
 • Uudenmaan Kuljetus Oy:lle ja Trans Veritas Oy:lle kehitysyhteistyösopimus  vuosille 2008-2010.   
 • Lue lisää
 • 05.04.2008
 • Helsingin Palveluauto Oy:lle ja Trans Veritas Oy:lle yhteistyö kuljettajien palaute-ja palkitsemisjärjestelmän kehittämisestä. 
 • Lue lisää
 • 18.03.2008
 • Säästöpotentiaalit esiin kuljetusketjun energiakatselmoinnilla - lehtijuttu Logistiikkakehdessä.

 • Lue lisää
 • 8.11.2007
 • Trans Veritas Oy:lle menestystä Cleantech Finland ympäristökilpailussa, joka on European Business Awards for the Environment Suomen osakilpailu.

 • Lue lisää
 • 05.05.2007
 • Trans Veritas on tuottanut Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston julkaisusarjaan tutkimusraportin Transitoliikenteen turvallisuus-ja ympäristövaikutukset 
 • Lue lisää